Kontakt

Kontakt Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku


dział telefon / email
Centrala /Sekretariat

43 676 39 10

biuro@osmlask.pl

Prezes Zarządu

43 676 39 11

prezes@osmlask.pl

Główny Księgowy

43 676 39 12

finanse@osmlask.pl

Dział handlu

43 675 59 70

handel@osmlask.pl

zamowienia@osmlask.pl

Kierownik działu handlu

 43 676 39 18

kierownik@osmlask.pl

Dział techniczny

43 676 39 20

dz.techn@osmlask.pl

Dział skupu

 43 676 39 14

Zaopatrzenie techniczne

43 676 39 19

zaopatrzenie@osmlask.pl

Laboratorium

43 676 39 24

laboratorium@osmlask.pl